יוסף אורינגר - משרד עורכי דין
יוסף אורינגר >תחומי התמחות >

תחומי התמחות

 

משפט אזרחי

ריבוע  משפט אזרחי

 

השם "משפט אזרחי" הינו מונח "סל" לנושאים המשפטיים שאינם "משפט פלילי", אותם מקובל לכנות בשם "דיני ממונות" – דהיינו, כל האספקטים האזרחיים שעניינם בכסף ובתחומים שסביבו.

(נציין במאמר מוסגר כי המשפט הפלילי הינו התחום המשפטי בו המדינה עצמה או מוסדותיה מגישים "כתבי אישום" כנגד אנשים או תאגידים שונים, כאשר ה"עונשים" במשפטים אלה הינם, כדוגמא, קנסות, מאסר, צווים לביצוע פעולות מסוימות - כגון הריסת מבנה בלתי חוקי, הפסקת עשיית שימוש לא חוקי במבנים – וכד').

ענף "המשפט האזרחי" חופף או מקביל לענפים משפטיים מאותה "משפחה", להם מקובל לתת שמות יחודיים, כגון, דיני החוזים, המשפט מסחרי, דיני הנזיקין, דיני הבנקאות, וכו'.
משרדנו מתמחה במתן שירותים משפטיים בתחומי המשפט האזרחי, לרבות ייצוג בבתי המשפט בסכסוכים בתחום זה.

 

 

ריבוע  מקרקעין

 

עסקאות מקרקעין הן עסקאות בעלות ערכים כספיים גבוהים במיוחד, הן עבור מי שעוסקים במקרקעין כמקצוע, ומקל וחומר למשקי הבית אשר נזקקים לבצע עסקאות במקרקעין – רכישת או שכירת דירות, מגרשים, משרדים, חנויות, וכו'.

הזכויות בנכסי מקרקעין בישראל הן מגוונות ורבות, ומתחלקות למספר משפחות רב כגון: קרקע פרטית או קרקע מוחכרת – בכלל, או שהינה בבעלות או בניהול מנהל מקרקעי ישראל - בפרט; נכסים שהזכויות בהם הן זכויות בשיתוף (במושע) או זכויות לשימוש ייחודי; נכסים הרשומים כבית משותף או שטרם נרשמו; מקרקעין שעברו פרצלציה או שטרם עברו פרצלציה; נכסים שספרי הרישום שלהם מתנהלים בעמידר ו/או אצל חברה משכנת כלשהי ו/או בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) ו/או במנהל מקרקעי ישראל ; נכסים שעל זכויות בעליהם ו/או המחזיקים בהם רשומות הערות שונות ו/או זכויות שונות לטובת צדדים שלישיים, כגון משכנתא, עיקול, ניהול ע"י כונס נכסים או אפוטרופוס, הערת אזהרה לגבי עסקה אחרת, הפקעה, הערת ועדות התכנון השונות, וכו'.

מהאמור לעיל עולה באופן מובהק כי עריכת עסקה במקרקעין טומנת בחובה לא מעט בעיות וקושיות, ולפיכך מומלץ תמיד להסתייע בעו"ד לצורך ביצוע עסקה במקרקעין, כדי שנושא הזכויות הנרכשות/נמכרות ייבדק באופן יסודי כדי להימנע מ"הפתעות" ונזקים מיותרים לצדדים לעסקה, כדי שעוה"ד ידע להסביר לצדדים לעסקה את מצב הזכויות בנכס, כיצד ניתן להתגבר על הבעיות השונות הכרוכות בכך, אילו בטחונות יש ליטול כדי להבטיח את זכויות הצדדים, וכיצד לפעול בדרך הנכונה, הקצרה והבטוחה ביותר כדי להבטיח את מעבר הזכויות בנכס בין הצדדים לעסקה.
משרדנו מנוסה ומיומן בביצוע עסקאות במקרקעין, ומאחוריו וותק של מאות עסקאות במגוון סוגי הזכויות הנ"ל, ובערכים כספיים גבוהים ביותר.

מקרקעין

 

ריבוע  משפט מסחרי

 

"משפט מסחרי" הינו השם אותו מקובל לכנות את העניינים המשפטיים השונים המעורבים בחיי המסחר, כגון: מגוון ההתקשרויות בין תאגידים וגורמים עסקיים לרכישת ציוד ושירותים, קבלת/מתן מימון, זכיינות, סוכנויות, התאגדויות לצורך ניהול ו/או ביצוע פעילויות עסקיות ומסחריות שונות, טקטיקות ואסטרטגיות בניהול העסק ובחיי המסחר, סכסוכים עסקיים,

ייצוג בבתי משפט בסכסוכים אלה, וכו'.
משרדנו הינו בעל ניסיון ומיומנות רבת שנים בטיפול ובליווי גורמים עסקיים בכל העניינים הנזכרים לעיל.

 

ריבוע  דיני עבודה

 

תחת מיטריית המונח "דיני עבודה" מסתופפים כל הנושאים הקשורים במערכת יחסי העבודה בין עובדים ומעבידים.
המחוקק הישראלי והמדינה נטלו על עצמם לשמור על זכויותיהם של ציבורי העובדים בישראל מתוך הכרה כי במערכת יחסי העבודה בין עובד ומעביד קיים אי שוויון כוחות מובנה המוטה, מטבע הדברים, לטובת המעביד.
לפיכך קיימת בישראל חקיקה ענפה ביותר במגוון העניינים המטפלים במערכות יחסי העבודה, כגון:
זכות להתאגד, הסכמים קיבוציים כלליים/ענפיים/מפעליים, צווי הרחבה, מניעת אפליה בין עובדים על בסיס מין/הכרה דתית, שמירה על זכויות סוציאליות מינימאליות לעובדים, מתן שירותים כקבלן או כעובד שכיר, סביבת העבודה, בטיחות וגהות, ועוד.
משרדנו הינו בעל ניסיון רב בליווי ובטיפול בנושאים בתחום דיני העבודה בישראל.

 

ריבוע  דיני ירושה ועיזבון

ריבוע  שירותים נוטריוניים

ריבוע  ייצוג בביתי משפט

יוסף אורינגר, משרד עורכי-דין   |  רח' רמב"ם 72/1, רעננה 43602   |   טל. 09-7488384   |   נייד. 0544309028   |   פקס. 077-4045365    |    דוא"ל: yosioringer@gmail.com

הפעל נגישות

בניית אתרים